Instrukce

Správné používání a údržba

Jak správně pečovat o Baruffaldi

Helmy

Zar Vintage – Zeon Vintage

 

Zeon Plus & Zar Classic 2,0: vnitřní část

Chcete-li odebrat a upravit vnitřní část buď u modelu Zeon Plus nebo Zar Classic, vyjměte střední část čela, nejprve jejím posunutím do strany. Poté vytáhněte dvě chlopně umístěné na dvou protilehlých stranách čela a vytáhněte strany. A nakonec je nutné pootočit zadní část, aby kolík zapadl z boku, a vy jste vnitřní část mohli vyjmout. Postupovat můžete také podle pokynů, které najdete na našem YouTube videu. K opětovnému vložení: zatlačte vnitřní část do helmy a vyhlaďte tak, aby přilnula k její skořepině. Upozornění: vzorky přileb našich obchodních zástupců jsou vybaveny užšími chlopněmi, aby se snadněji demonstrovalo vyjmutí vnitřní části.

Zeon Vintage 2,0, Zeon Plus, Zar Vintage 2,0 & Zar Classic: vnitřní výstylka

Pro její správné vyjmutí se podívejte na video na YouTube nebo postupujte podle těchto pokynů. V případě jakýchkoli nejasností neváhejte kontaktovat naši společnost, jsme k dispozici vždy v pátek. Chcete-li vložit vystýlku zpět, zatlačte ji do helmy a utáhněte přední část tak, aby přilnula k její skořepině.

Zeon Vintage 2,0 & 2,0 Zar Vintage: hledí

Pro odejmutí hledí vyšroubujte dva šrouby, který ho drží, a utáhněte pouze šrouby bez bílé podložky. Chcete-li hledí opět nasadit, vyšroubujte šrouby, posaďte hledí s bílou podložkou a utáhněte šrouby.

Zeon & Zeon Plus: hledí

Pro odejmutí hledí z helmy vyšroubujte dva hliníkové šrouby umístěné na obou jeho stranách. Chcete-li helmu používat bez hledí, umístěte opět hliníkové šrouby mezi hliníkovou podložku a  podložku z pěny Eva. Pokud chcete hledí znovu připevnit, nejdříve upevněte polykarbonátovou podložku, a vložte větší čep závěsu do níže položeného otvoru a menší čep do výše položeného otvoru. Potom umístěte hledí do svislé pozice a dávejte pozor, aby kloubové čepy zapadly do svých otvorů. Nakonec umístěte hliníkovou podložku a zašroubujte šroubek.

Péče o kůži

Modely helem Zeon a Zar jsou potaženy pravou kůží. Potištěná kůže „crocco“ je odolná, ale v určitých ohledech také choulostivá – zejména její hnědá těžší verze. Při kontaktu s vodou je třeba ji rychle vysušit hadříkem. Jakmile je suchá, je třeba ji ošetřit některým z přípravků pro voděodolnost, jako jsou krémy nebo vosky, které slouží k oživení koženého povrchu. Malé nedokonalosti kůže jsou ve skutečnosti ctnostmi našich přileb, které je odlišují od těch vyrobených z umělé kůže. Pokud používáte model Zeon bez hledí a potřebujete podložku Eva, bude vám bezplatně zaslána.

Masky

Sasta – Sarat – Sutra Ral

Pokyny pro demontáž a opětovnou montáž masky:

Opatrně masku shora otevřete. Vyjměte okraje dvojitých skel nejprve z horní části, poté z boků, a nakonec ze spodní části. Vložte masku jiné barvy (v případě potřeby je součástí soupravy). Nejprve vložte do brýlí její jednu, pak druhou stranu, a následně její horní část. Při vkládání do spodní části pečlivě umístěte skla v blízkosti nosu. U modelu Sarat je tato procedura o něco náročnější.

Brýle

Maf

Chcete-li vyměnit zrcadlová kouřová skla za světlá progresivní (multifokální), nejprve odepněte oba externí kolíky, následně pak centrální. Zasuňte skla do otvoru z technické textilie, a pak kolíky zajistěte, počínaje od těch ve středu. Jedná se o velmi snadný postup.

Matyz

Chcete-li vyměnit skla, vytáhněte z bočního slotu gumičku a posuňte ji na klouzavé uzly na koncích dvou otvorů. Pro vyjmutí skel a vložení náhradních proveďte stejné kroky v obráceném pořadí. Jedná se o velmi snadný postup.

Magyr Magnet

Skla můžete snadno odpojit od magnetu. Pro opětovné vložení je přibližte k rámu. Tento model může být vybaven také čtecími skly s přídavným systémem OPTIRACING.

Annapurna - Annapurna Montagna

Pro zaháknutí nožiček umístěte jejich kratší části směrem nahoru podle jejich centrálních zářezů. Vložte nožičky zvenčí prostřednictvím kožené smyčky. Zahákněte centrální zářezy na každé nožičce a ke stranám rámu brýlí.

Speed 1

Skla lze snadno vysunout pomocí jemného zatlačení na bok. Chcete-li vložit druhá skla, která jsou součástí sady, nejprve je vložte na bocích, pak uprostřed.

Wind Tini - Wind Tini Plus

Pro odejmutí nožičky jemně stiskněte nehtem háček na její vnitřní straně a vysuňte nožičku. Následně si můžete buď na brýle nasadit druhý pár nožiček ze soupravy či gumovou pásku, opět jen s pomocí mírného stlačení háčku. Pro výměnu skla jemně vytlačte dané sklo směrem ven, pomůže trochu nazdvihnout oční rám, aby sklo mohlo snadněji vyklouznout. Chcete-li nasadit nová skla vyrobená z Hytrelu (speciální pružný materiál), držte oční rám trochu roztažený a zatlačte sklo jemně ven z boku, dokud neuslyšíte dvojí cvaknutí.

Supercompetition - Inte 259 – Senior 259 – Primato 259

Pokyny pro skladování skel nošených přes původní skla u klasických vintage modelů:

Je důležité vyjmout tato druhá skla z brýlí, pokud je na delší dobu uskladňujete do obalu. Obal má samostatnou kapsu pro uložení tohoto typu skel. Pokud jsou skla vlhká, použijte měkký obal k jejich vysušení. Neukládejte brýle v případě, že jsou mokrá a mají nasazená i druhá skla. Vzhledem k takto dlouhodobému kontaktu obou typů skel se totiž skla z polykarbonátu mohou začít rozpadat. Nikdy nepoužívejte rozpouštědlo nebo výrobek, který není vyhrazen pro použití s polykarbonátovými skly. Čistěte vždy pouze pomocí neutrálních přípravků.

Jak vyměnit elastickou gumičku u klasických vintage modelů:

Obraťte brýle vzhůru nohama. Vytáhněte ze spony kousek pásky. Vložte boční část švu do otvoru, odkud vychází spona. Následně vytáhněte konec z druhé strany. Snadno ho pak vyjmete. Chcete-li pásku vložit zpět, zastrčte malý roh švu do spony a pásku vytáhněte z druhé strany. Pokud používáte masivnější přilbu, nejlepší je vložit pásku do nejvzdálenějšího otvoru spony, aby brýle lépe přiléhaly k Vašemu obličeji.

101 Sar - 101 Oval

Model 101 Oval: Chcete-li vyměnit skla, otočte kolečkem směrem k vnější straně rámu a zatlačte dovnitř. Chcete-li změnit polohu skel, proveďte stejné kroky v obráceném pořadí. Pozor: pokud jsou skla nesprávně vycentrována, poznáte to podle malé značky na levém skle. Model 101 Sar: Z modelu 101 Sar je možné vyjmout nosní vycpávku pomocí speciální sponky. Postupujte podle pokynů u modelu 101 Oval.

Eeasy Rider - Sfericum Pad - Wind Sef Pad

Pro vyjmutí kožené podložky, která je připevněna k rámu pomocí tří čepů a speciálního košíku, jen lehce zatlačte směrem ven. Každá souprava obsahuje kulatou polykarbonátovou podložku, pomocí které můžete sklo jemně zdvihnout a umístit ho vedle můstku brýlí, čímž předejdete ohnutí jejich rámu. Vyjměte tedy skla z prvního nýtu, následně již bude snadné je odejmout ze dvou zbylých nýtů. Poté vložte náhradní skla a koženou podložku. Chcete-li nastavit můstek, stačí otočit nosní podložku ve směru nebo proti směru hodinových ručiček – v závislosti na tom, zda chcete, aby byla vzniklá mezera širší nebo užší; doporučujeme mechanismus čas od času namazat. Chcete-li připevnit pásku obsaženou v soupravě, vložte háček do jednoho ze tří otvorů kolmo k nožičce a otočte o 90 stupňů. Pro vyjmutí proveďte opačný úkon.

Užitečné informace

Informace o brýlích

Poznámka výrobce

Naše sluneční brýle jsou v souladu s nařízeními a se základními požadavky na bezpečnost stanovené směrnicí 89/686/ v souladu s referenční normou EN 1836: 1998.

Použití

Jedná se o třídu 1 osobních ochranných prostředků (OOP), které byly vyvinuty pro ochranu uživatele před škodlivými účinky slunečního záření a nabízejí ochranu proti UV záření dle hlavních mezinárodních standardů.

Čištění a údržba

K čištění slunečních brýlí použijte vodu a mýdlo a vyhněte se všem druhům rozpouštědel a alkoholu. Nepoužívejte špinavé nebo drsné hadříky, které by mohly změnit vlastnosti filtrů.

Informace

Skla těchto brýlí se vyznačují vysokou optickou přesností a jsou odolné proti nárazu dle EN 1836: 1998 a nařízení US FDA 21 CFR 801, 410. Nicméně, neměly by být považovány za imunní vůči nárazu.

Výstraha

Tyto výrobky nejsou vhodné pro přímé pohlížení do slunce a vystavování UV záření vyprodukovanému umělými zdroji. Nejsou vhodné pro jízdu za nedostatečného světla. Viz využití a kategorie filtrů.

Pokyny pro správné použití filtrů v 5 kategoriích

Tlumený jas – vhodné pro jízdu i pro nošení ve městě

Vysoce kontrastní jas – vhodné pro jízdu i pro nošení ve městě

Střední jas – vhodné pro jízdu i pro nošení ve městě

Vysoký jas – vhodné pro jízdu i pro nošení ve městě

Vyjímečný jas – nevhodné pro jízdu

Produkty, které lze nosit v kombinaci s dioptrickými brýlemi

ŘADA

MODEL

PŘÍMÉ VLOŽENÍ DIOPTRICKÝCH SKEL

OPTICKÝ MECHANISMUS “OPTIRACING”

POZNÁMKA

KLASICKÁ

SUPERCOMPETITION

X

+/-3

INTE 259

X

+/-3

SENIOR 259

X

+/-3

PRIMATO 259

X

+/-3

ANNAPURNA

X

+/-3

101 OVAL

X

+/-3

101 SAR

X

+/-3

nechte skla zablokovaná

TECHNICKÁ

WINDTINI

X

+/-3

MAGYR

X

+/-3

NEW MOD

X

+/-3

BYTY

X

+/-3

SPORTOVNÍ

BYVY

X

+/-3

TAEG

X

+/-2

TYSS

X

+/-2

MASKY

SPEED 4

noste dioptrické brýle pod ní

SPEED 1

noste dioptrické brýle pod ní

REK

X

+/-3

CORDY

X

+/-3

SASTA

X

+/-3

SARAT

X

+/-3

Info a legenda

ZKRATKA

POPIS

F

rám

LEA

kůže

BLK

černá

BLUE

modrá

SIL

stříbrná

GOLD

zlatá

BRO

hnědá

MET

kov

PC

polykarbonát

Det

brýle ve tvaru hliníkového pohárku

Rvz

světle hnědá přecházející v zemskou žlutou

jasná hnědá přecházející v okrovou žlutou

GUN

šedá

Maculato RX

hnědá žíhaná

SKLA

POPIS

REVO

vícebarevná zrcadlová

GREE

zelená

SMK

kouřová

CLR

čirá

MIR

zrcadlová

Mir fl

lesklá zrcadlová

YEL

žlutá

OR

oranžová

GREE REVO

zelená zrcadlová

COB

kobaltová = jasně modrá

SNOW

speciální sněžná skla (fialová)

ANTIFOG = af

verze proti mlžení

DEG

postupně zesvětlená od shora dolů

RX

hnědožlutá

PHO

postupně tmavnoucí či zesvětlující v závislosti na množství přijímaného světla

NXT

zajišťující vysoké rozlišení